HEMEN ARAYIN


SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Temizlik için yüklenici ile depo sahibi arasında randevu tarihi belirlenir.
2. Randevu tarihinden önce işveren tarafından deponun şebeke suyu kesilip depodaki mevcut olan suyu kullanıp deponun boşalmasını sağlar.
3. Dezenfekte işlemine başlamadan önce, depo içi ve çevresi için aydınlatma tertibatı kurulacak ve dezenfekte personeli tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınacak.
4. Depoda kalan sular dalgıç pompalarla tahliye edilerek uygun görülen su giderine boşaltılmalı.
5. Tek kullanımlık hijyen giysi, bone, galoş veya çizme giyen teknik elemanlar ip merdiven veya uygun merdiven ile depo içine girecek.
6. Depo içinde fiziksel temizlik (çamur, balçık, kum, inşaat atıkları, vb.) gibi maddelerin yüklenici tarafından depo dışına işverenin gösterdiği yere atılmalı.
7. Depo yüzeylerinin basınçlı su jeti makine ile profesyonel ekipler tarafından yıkanacak fırçalanacak kirli su dalgıç pompalarla boşaltılacak.
8. Depolarda yosun, bakteri, kiri çözmek için yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu etkin ve Sağlık Bakanlığından onaylı içme ve kullanma suyuna karıştırılabilir dezenfeksiyon ilacı kullanılmalı.
9. Bu işlem bittikten sonra depo tekrar yıkanmalı.
10. Deponun temizlik ve dezenfekte işlemi tamamlandıktan sonra deponun fiziki durumu varsa eksikleri ve yapılması gereken işlemler hakkında bilgi formu ve rapor düzenlemeli.
11. Su deposu temizlik yapan firma ISO 9001 kalite, İSO 14001, ISO 18001 belgelere sahip olmalı.
12. Firma temizlikte kullanacağı malzemelerin sertifikalarını, biyosidal ürün ruhsatı teklifleri ile beraber idareye sunmalı.
13. Yüklenici firmanın Ticaret Odasından alınma faaliyet belgesi olmalıdır.
14. M.E.B onaylı İş yeri hijyen eğitim sertifikasını sunmalı.
15. Yüklenici iş yeri açma ruhsatı, ve en az 5 yıl faaliyet gösterdiğine dair (vergi levhası) olmalı.
16. Yüklenicinin vergi yükümlülüğü / maliye kaydı bulunmalıdır.
17. Yüklenici TSE-HYB hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı.
18. Çalışan personelin SGK belgesi ,iş güvenliği eğitim sertifikaları bulunmalı, görev tanımlarında yazan iş tanımı ile yaptığı iş uyuşmalı.
19. Su depoların işlemi tamamlandıktan sonra kimyager ya da biyolog onaylı Biyosidal Yönetmenliğine uygun deponun kullanımına uygunluğu belgelenmeli (ek 1 formu)